Agro IT Klaster – Agro IT Cluster

O nama

Agro IT Klaster je osnovan radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređenja, razvoja i primene informacionih tehnologija u poljoprivredi.

  • Projektovanje i razvoj IS u poljoprivredi
  • Izrada i razvoj web i mobilnih aplikacija za sve grane poljoprivrede,
  • Promocija i primena novih tehnologija u poljoprivredi,
  • IT konsultantske usluge u poljoprivredi,
  • Promocija i primena rešenja za online prodaju poljoprivrednih proizvoda,
  • Obuka i trening u oblasti IT

Sve veći značaj razvoja i primene Informacionih  Tehnologija u poljoprivredi.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Agro IT Klaster:

Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti primene informacionih tehnologija u poljoprivredi

Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanje, seminare, i druge oblike edukacija u oblasti primene informacionihtehnologija u poljoprivredi

Objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na primene informacionih tehnologija u poljoprivredi

Vrši projektovanje i razvoj informacionih sistema za primenu u poljoprivredi

Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave u ovoj oblasti

Vrši ostale aktivnosti vezane za promociju korišćenja i primene informacionih tehnologija u poljoprivredi

Članice

Agro IT Klaster je osnovan na ideju dve srpske IT kompanije koje posluju već 15 godina, koliko i njihovi osnivači imaju iskustva iz oblasti Informacionih tehnologija. Praćenjem procesa razvoja IT u svetu i u Srbiji i u saradnji sa velikim brojem klijenata, osnivači su videli neophodnost udruživanja u razvoju IT u poljoprivredi, jer je to oblast sa najvećim potencijalom, a trenutno se najmanje zastupljenosti u IT sektoru.

Projekti

img_36879-2F726121-B232-D429-CE9D9519521ECC32

Informacioni sistem u poljoprivredi

Opservator

Agro Opservator