Agro IT Klaster – Agro IT Cluster

Agro IT Klaster je osnovan radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređenja, razvoja i primene informacionih tehnologija u poljoprivredi

Projektovanje i razvoj IS u poljoprivredi,
Izrada i razvoj web i mobilnih aplikacija za sve grane poljoprivrede,
Promocija i primena novih tehnologija u poljoprivredi,
IT konsultantske usluge u poljoprivredi,
Promocija i primena rešenja za online prodaju poljoprivrednih proizvoda,
Obuka i trening u oblasti IT

Sve veći značaj razvoja i primene Informacionih Tehnologija u poljoprivredi.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Agro IT Klaster:
  • Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti primene informacionih tehnologija u poljoprivredi
  • Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanje, seminare, i druge oblike edukacija u oblasti primene informacionihtehnologija u poljoprivredi
  • Objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na primene informacionih tehnologija u poljoprivredi
  • Vrši projektovanje i razvoj informacionih sistema za primenu u poljoprivredi
  • Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se baveu ovoj oblasti
  • Vrši ostale aktivnosti vezane za promociju korišćenja i primene informacionih tehnologija u poljoprivredi